גלריה

בחינות דרגה שנה"ל תש"פ 2019-2020

בחינות דרגה שנה"ל תש"פ 2019-2020 קראטה ברחובות.