גלריה

מצטייני החודש 9/21-8/22

בכל חודש נבחר/ת תלמיד/ה אחד/ת מבין כל הקבוצות בכל דוג'ו להיות התלמיד/ה המצטיין/ת. אלה מצטייני שנה"ל תשפ"ב.