גלריה

מציג תמונה מהאלבום: התחרות הארצית השנתית ע"ש לימור אילון 2017

קרבות קראטה ג'וטסו אשר כוללים גם הפלות

במהלך השנה אני מלמד באופן לא תחרותי. פעם בשנה אני מאפשר לתלמידים להביא לידי ביטוי את הצד התחרותי שלהם, בתחרות ארצית בין כלל התלמידים שלי אשר מעוניינים להשתתף