גלריה

מציג תמונה מהאלבום: התחרות הארצית השנתית ע"ש לימור אילון 2017

המנצחים בתחרות הקרבות. קטגוריית כיתות ג'-ה' מתקדמים

במהלך השנה אני מלמד באופן לא תחרותי. פעם בשנה אני מאפשר לתלמידים להביא לידי ביטוי את הצד התחרותי שלהם, בתחרות ארצית בין כלל התלמידים שלי אשר מעוניינים להשתתף