גלריה

מציג תמונה מהאלבום: מחנות אימונים בשנה"ל 2017-2018

הגאשוקו השנתי שלנו עסק בעבודה מול התנגדות. היה שיעור בים, בבריכה ועוד מספר שיעורים בדוג'ו. עשינו על

משתתפי מחנות האימונים בסוכות, חנוכה ופסח