מושגים

קראטה

יד ריקה, ריקה מכלי נשק, ריקה מכוונת זדון.