מושגים

קאנג'י

צורת הכתיבה היפאנית/ סינית. סימנים שמייצגים מילים. קאליגרפיה