מושגים

היקיטה

היקי -משיכה טה - יד היד שמושכת לאחור בזמן ביצוע טכניקה