סרטונים

פיוקיוגאטה 1

הקאטה הראשונה בשיטה. חוברה על ידי שושין נגאמינה - מייסד שורין ריו מאטסובאישי- באמצע המאה ה-20. צולם בדוג'ו שורין ריו קראטה ג'וטסו ניו יורק, ארה"ב.