סרטונים

פיוקיוגאטה 3

הקאטה השלישית בסדרת הקאטות פיוקיוגאטה. חוברה על ידי אנסאי אושירו, אחד ממוריו הישירים של רוזאטי סנסאי ראש הסגנון שורין ריו מאטסובאיאשי קראטה ג'וטסו. צולם בדוג'ו שורין ריו קראטה ג'וטסו ניו יורק, ארה"ב.