סרטונים

כתבה בנושא הגנה עצמית

כתבה שעשו עלינו בערוץ הקהילתי של רחובות, בנושא חשיבות הסדנה בהגנה עצמית