סרטונים

Pinan Sho Dan פיניאן שודאן

הקאטה הראשונה מתוך חמש הקאטות פיניאן. נלמדת אחרי כשנה של אימונים. צולם בדוג'ו שורין ריו קראטה ג'וטסו ניו יורק, ארה"ב.