סרטונים

Naihanchi Shodan ניהנשי שו

הקאטה הראשונה מתוך שלוש קאטות הניהנשי. נלמדת לאחר כשנתיים אימונים. צולם בדוג'ו שורין ריו קראטה ג'וטסו ניו יורק, ארה"ב.