סרטונים

בונקאי 2

ניתוח טכניקות מהקאטה הראשונה פיוקיוגאטה איצ'י. צולם בדוג'ו שורין ריו קראטה ג'וטסו תל אביב, ישראל.