סרטונים

קראטה ילדים בתל אביב יפו

חלק מאימון קראטה לילדים בבית ספר ויצמן שבתל אביב יפו, בחסות העמותה בודו למען השלום. מתגלגלים, מכים, בועטים... 1/2011