סרטונים

שיעור קראטה לילדים בתל אביב

שיעור קראטה לילדים בדוג'ו תל אביב. 1/2011