סרטונים

קרב עמידה של עיבל בתחרות OFL

קרב עמידה שנערך בתחרות OFL הראשונה ב16-10-2011 בין עיבל מבית הספר שורין ריו קראטה ג'וטסו לבין צחי מבית הספר לוחן אטמי.