סרטונים

רנדורי קל באימון

2011 אימון קרבות קל. דוד וטל. הקרב מסתיים כאשר אחד התלמידים מגיע לקרקע, או כאשר מבוצעת טכניקה שבמידה והיתה פוגעת היתה מסיימת את הקרב.