סרטונים

קרב בסיום בחינה לחגורה חומה

16/2/2012 עיבל נבחן לחגורה חומה ועבר בהצלחה. זהו הקרב המסיים של הבחינה.