סרטונים

אימון קל של קרבות

2011 רנדורי קל בין עיבל לאסף האימון התקיים בדוג'ו תל אביב שורין ריו קראטה ג'וטסו ישראל