סרטונים

פיוקיוגאטה 1

12/2011 ביצוע הקאטה הראשונה בסגנון, בעת הגאשקו (מחנה אימונים) השנתי של בית הספר. מחנה האימונים השנתי של בית הספר מתקיים משך יומיים, פעם בשנה. השנה המחנה התקיים בנורדיה ומנה מעל 20 משתתפים. הגאשקו הגדול ביותר של האקדמיה