סרטונים

אימון קרבות

2011 אימון קרבות קל שהתקיים בדוג'ו תל אביב. הקרב נמשך בדרך כלל עד להפלה של היריב לקרקע.