סרטונים

אימון תחנות

2011 אימון תחנות בדוג'ו תל אביב. אימון כושר וטכניקה. התקיים בדוג'ו תל אביב