סרטונים

אימון תחנות

2011 אימון תחנות אשר מטרתו לחזק את הגוף ולשפר את הטכניקה. באימון יש תחנות של כושר, ותחנות של עבודה טכנית. העבודה בתחנות הטכניות (שקי האגרוף, כריות האימון והלאפות) היא אינטנסיבית מאוד ומשפרת את סיבולת לב ריאה.