סרטונים

Naihanchi NiDan ניהנשי ני

הקאטה השניה מתוך שלוש הקאטות ניהנשי. נלמדת אחרי כשנתיים וחצי של אימונים. צולם בדוג'ו שורין ריו קראטה ג'וטסו תל אביב, ישראל.