סרטונים

פינאן גודאן

הקאטה החמישית מתוך חמש קאטות בסדרת הקאטות פינאן. הקאטה נלמדת לאחר כארבע וחצי שנות אימון. הקאטה צולמה בדוג'ו של שורין ריו קראטה ג'וטסו בניו יורק, ארה"ב.