סרטונים

פאסאי

קאטה מאוד מתקדמת ברמה של חגורה שחורה. קאטה זו נלמדת לאחר כ9 שנים של אימון בדוג'ו הקאטה צולמה בדוג'ו שורין ריו קראטה ג'וטסו תל אביב.