סרטונים

קאטה עיוורת

5/2013 ביצוע של קאטה כאשר העיניים מכוסות, בתיאום מושלם בין כל המבצעים. בנוסף הדגמה של תרגילי בסיס. הופעה זו של הקאטה הייתה לפני 250 שגרירים ואח"מים באירוע התרמה לעמותת "בודו למען השלום". התלמידים של הקבוצה מלוד מבצעים