סרטונים

אימון תחנות

ילדי קבוצת המתקדמים בדוג'ו רחובות באימון תחנות קשה ומאתגר. אלופים!