סרטונים

חישולים

חישולים הינם חלק חשובבהתפתחות שלנו כלוחמים. לא כולם מתחברים. לא כולם חייבים. אבל כל מי שעושה מתעצם מזה מאוד. הידיעה שאתה מסוגל לעמוד בכאב, ובעת הצורך, בזמן קרב להתגבר ולהמשיך, הינה קריטית ליכולת שלנו בהגנה עצמית