סרטונים

קרב בעיטות מול אגרופים

בשיעורי נוער בוגרים הרבה פעמים אנחנו עושים קרבות מסוגים שונים. אחד הקרבות הוא קרב של אגרופים מול בעיטות. בקרב כזה מותר לעשות בריחים, חניקות והפלות, אבל אנחנו לא ממשיכים על הקרקע.