גלריה

יצירות של תלמידים

כאשר תלמיד מחליט לקחת את הזמן שלו וליצור, זה מרגש ומדהים לראות את התוצאות