גלריה

אורי סנסאי ועיבל מתאמנים 8/2009

תירגול מתקדם של טכניקות שונות