גלריה

2-3-2011 אימון קראטה ראשון במקווה ישראל

אימון ראשון בפנימיית מקווה ישראל בחסות עמותת בודו למען השלום