גלריה

בחינות 7/2011

בחינה לדרגות קיו 9+8 ולקיו 5 של חלק מתלמידי בית הספר. הבחינות נערכו בסטודיו הראשי בתל אביב