גלריה

בחינות לחגורה חומה של עיבל ולחגורה צהובה של טל

16/2/2012 עיבל נבחן לחגורה חומה וטל נבחן לחגורה צהובה. הבחינה ערכה כשלוש שעות. עיבל וטל הפגינו רוח אדירה ועברו את הבחינה בהצלחה.