גלריה

יום אימונים בדוג'ו חצור

02/2013 אימוני קראטה בקבוצות הילדים השונות בקיבוץ חצור אשדוד