גלריה

אימוני קראטה ג'וטסו לילדים בחצור אשדוד

5-6/2013 אימונים של קבוצות גן- כיתה ו'. עבודת בסיס, קרבות והענקת פסים.