גלריה

שיעור קבלת תעודות דרגה

שיעור בו תלמידים שפרשו ותלמידים פעילים קיבלו תעודת דרגה