גלריה

שיעור משותף עם אורי בוסתן

שיעור בו אורי בוסתן לימד הגנה על צד שלישי ועבודת סכין, ואורי וולף לימד את עקרונות השורין ריו קראטה ג'וטסו דרך בונקאי (יישום) של קאטה (תבנית)