גלריה

התחרות הארצית השנתית ע"ש לימור אילון 2017

במהלך השנה אני מלמד באופן לא תחרותי. פעם בשנה אני מאפשר לתלמידים להביא לידי ביטוי את הצד התחרותי שלהם, בתחרות ארצית בין כלל התלמידים שלי אשר מעוניינים להשתתף