גלריה

מצטייני החודש ספטמבר 2017

בכל חודש נבחר תלמיד אחד מבין כל הקבוצות בכל דוג'ו להיות התלמיד המצטיין.