מושגים

סנפאי

תלמיד בכיר הנושא דרגה של דאן 1 או דאן 2. בדרך כלל גם מדריך.