מושגים

האנשי

תואר כבוד יפני. מתייחס למומחה בכיר הנחשב להיות "מאמן של המאמנים". בדרך כלל מתייחס לדאן 7 או גבוהה מכך.