מושגים

קאטה

תבנית רצף תנועות מחוברות אשר יוצרות תבנית תנועתית