סרטונים

סוג'י נו קון

הקאטה הראשונה בסגנון הקובוג'וטסו שאנו לומדים -יאמאני ריו