סרטונים

קטן מול גדול

אירוע העשור לבית הספר לאמנויות לחימה והגנה עצמית בהדרכותו של אורי וולף. באירוע השתתפו רוב תלמידי בית הספר ילדים ובוגרים. התלמידים הדגימו בונקאי של שתי הקאטות הראשונות. אדיר לראות איך הילדים עומדים זקופים מול הבוגרים