סרטונים

רוהאי - "עגור על סלע"

רוהאי הינה הקאטה השנייה של חגורה שחורה דאן 1. ביצוע בזמן סיבוב בתקופת הקורונה. COVID-19