סרטונים

וואן קאן

קאטה ברמה של חגורה שחורה. קאטה זו נלמדת לאחר כחמש שנות אימון בדוג'ו. הקאטה צולמה בדוג'ו שורין ריו קראטה ג'וטסו תל אביב.