סרטונים

אימון סוף שנה 2012דוג'ו צהלה

אימון סיכום שנת פעילות 2012- 2011 בדוג'ו צהלה גילאי 4-5 היה מדהים!